ad problem in my application please help // uygulamamada reklam sorunu lütfen yardım

I made a good application from this platform, I added the ads admob ads, but my ads are not visible, the codes and my admob accounts are approved for the advertisement, it comes out when I enter and test it from the site, the ads of the advertisers, but the ads do not appear when I download the apk to my phone or computer, ///// bu platformdan güzel bir uygulama yaptım, reklamlarıda ekledim admob reklamlarını, ama reklamlarım görünmüyor kodular ve admob hesaplarım onaylandı reklam için, siteden girip test et diyince çıkıyor reklam verenlerin reklamları, ama apk yı telefonuma veya bilgisayarıma, indirdiğim zaman görünmüyor reklamlar,