היה אפשר להמשיך לבנות את אותה אפליקציה?

היה אפשר להמשיך לבנות את אותה אפליקציה?

כן … תוכל לבנות וליצור את האפליקציה, אך לא ניתן לקבץ אותה כדי להעלות אותה לחנות האפליקציות!

Gonna translate for any onlooker:

@Point: You could continue to build the same app?
@hammerhai: Yes … you can build and create the app, but you can’t group it to upload it to the App Store!

2 Likes

That should say upload, I think I messed it up! With auto-correct it messed it up, dangit!

PS.1: He/She can upload previously compiled apps to the Play Store, because the Compiler is down.
PS.2: I used my own almost-finished translation app to translate those… Glad to see that my app works. :smile: